Vakantiekalender

Vrije dagen van het eerste trimester

Vrijdag 27 september   facultatieve verlofdag

Herfstvakantie: van maandag 28 oktober tot en met zondag 3 november

Wapenstilstand maandag 11 november

Kerstvakantie: van maandag 23 december  tot en met zondag 5 januari

Vrije dagen van het tweede trimester

Krokusvakantie van maandag  24 februari tot en met zondag 1 maart

Paasvakantie: van maandag 6 april tot en met zondag 19 april

Vrije dagen van het derde trimester

Vrijdag 1 mei  Feest van de Arbeid

Donderdag 21 mei (O.L.H.-Hemelvaart) en vrijdag  22  mei  (Brugdag)

Maandag 1 juni  Pinkstermaandag