Leerlingenraad

In onze school is er een leerlingenraad. In de leerlingenraad mogen de leerlingen voorstellen doen ivm. de schoolwerking (bv. de speelplaatswerking). Daarover wordt met de directeur overlegd tijdens de vergaderingen van de leerlingenraad.