Leerlingenraad

In onze school is er een leerlingenraad.

In de leerlingenraad mogen de leerlingen voorstellen doen ivm. de schoolwerking (bv. de speelplaatswerking).

Daarover wordt met de directeur overlegd tijdens de vergaderingen van de leerlingenraad.

Momenteel is er geen actieve leerlingenraad.
In het schooljaar 2022-2023 starten we dit opnieuw op.