Leerlingenraad

We organiseren in onze school een leerlingenraad.

In de leerlingenraad mogen de leerlingen voorstellen doen i.v.m. de schoolwerking (bv. de speelplaatswerking).

Daarover wordt met de directeur overlegd tijdens de vergaderingen van de leerlingenraad.

De leden van de leerlingenraad voor het schooljaar 2022-2023:
Nelleke, Eben en Tess uit het 4e leerjaar
Julien, Lize en Matti uit het 5e leerjaar
Fien, Suzanne en Tuur uit het 6e leerjaar