Leerlingenraad

In onze school is er een leerlingenraad. In de leerlingenraad mogen de leerlingen voorstellen doen ivm. de schoolwerking (bv. de speelplaatswerking). Daarover wordt met de directeur overlegd tijdens de vergaderingen van de leerlingenraad.

samenstelling:

Helena Rasschaert (5de leerjaar)

Moon Goeminne (5de leerjaar)

Kato De Potter (6de leerjaar)

Marthe Van Sande (6de leerjaar)