Leerlingenraad

In onze school is er een leerlingenraad. In de leerlingenraad mogen de leerlingen voorstellen doen ivm. de schoolwerking (bv. de speelplaatswerking). Daarover wordt met de directeur overlegd tijdens de vergaderingen van de leerlingenraad.

De Block Obrick (5de leerjaar)
Van Schoorisse Korneel (5de leerjaar)
Helena Rasschaert (6de leerjaar)
Moon Goeminne (6de leerjaar)