Ouderraad

Ouderraad = inspraakorgaan
In de ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar, met de schoolleiding en met het personeel.

Een ouderraad behartigt de belangen van de kinderen zo goed mogelijk door mee te denken, feedback te geven, hulp te bieden,…

Werking
Gedurende het schooljaar vinden een 5-tal algemene vergaderingen plaats. Naast de vergaderingen werken we met werkgroepen om de geplande activiteiten goed en tot in detail te kunnen voorbereiden. De nadruk ligt op een DOE-cultuur, niet op een vergadercultuur! Naast eigen georganiseerde activiteiten bieden we hulp bij o.a. het schoolfeest, klusjesdagen,…

Opbrengsten
De opbrengsten die voortkomen uit activiteiten van de ouderraad worden integraal besteed aan de ondersteuning van de school in samenspraak met de directie en leerkrachten.

Bv. aankoop/onderhoud van digibord, spelmateriaal, verfraaiingswerken,…

Wie?
De ouderraad evolueert uiteraard mee met de kinderen. Elk jaar is er dus nood aan “vers bloed”.

Wil je graag meehelpen, op welke manier ook? Spreek gerust één van ons aan!

Samenstelling van de ouderraad:
Coesens Bart (public relations)
De Bisschop Laurence
Deceuninck Jo
Deprez Machteld
De Ruyck Joëlle
Desmet Tine
Goeminne Pedro
Ogiers Vanessa
Pauwels Sara
Van Den Brulle Severine
Vander Linden Bruno (voorzitter)
Vandevenne Sara (penningmeester)
Van Helleputte Emmy
Versele Laurence
Wauman Maarten

https://www.facebook.com/profile.php?id=100054376007366