Schoolraad

Samenstelling:

 • Geneviève De Bruyne – voorzitster ouder
 • Annelies Vandenberghe – ouder
 • Katrien Jonniaux – ouder
 • Bart Petit – personeel
 • Wendy Vergauwen – personeel
 • Marijke Mabilde – personeel
 • Ignace De Temmerman – lokale gemeenschap
 • Janna Bauters – lokale gemeenschap
 • Lutgarde Van Den Driessche – lokale gemeenschap
 • Dieter Verscheure – lokale gemeenschap

24 maart 2016

Goedkeuring vorig verslag en verduidelijking bepaalde punten voor afwezigen vorige vergadering:

 • Brandveiligheid in de Arcadia
 • Hygiëne en properheid in Arcadia: problematisch voor kleuterturnen o.a.
 • Zoeken nieuwe leden voor de schoolraad (ouders vooral)
 • Digibord: ook in het 2de leerjaar zal er eentje komen op korte termijn
 • Herbestemming kerk Kornelis

Leerlingenaantal op 1 februari 2016

ð  Hoogste aantal leerlingen ooit (150), doch instroom kleuters is klein door dalend geboortecijfer.

Klasverdelingen volgend schooljaar

Kwaliteit van de maaltijden: over het algemeen is iedereen tevreden, zelfs personeelsleden eten mee, doch het probleem van gewenning stelt zich. Er wordt contact opgenomen met de traiteur onder het motto ‘continue verbetering’.

Verkeersveiligheid: blijvend onderwerp in de schoolraad; ook hier is de leuze ‘continue verbetering’ en sensibilisering.

Varia:

 • gemeente Horebeke zou een EHBO-cursus organiseren voor alle Horebekenaren
 • Lessenplanner: actiepunt
 • Schoolfeest 4/6/2016
 • Kort verslag schoolraad plaatsen op de website J

 

Meer info kan verkregen worden via de voorzitter of de leden van de schoolraad.