Schoolraad

De schoolraad in onze school is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap. De leden van de schoolraad hebben in functie van de uitoefening van de bevoegdheden van de schoolraad een algemeen informatierecht. De schoolraad kan aan het schoolbestuur uit eigen beweging een schriftelijk advies uitbrengen over een aantal aangelegenheden en kan daarover overleggen. Die aangelegenheden zijn opgesomd in artikel 21 van het participatiedecreet.

Samenstelling:

  • Oudergeleding

Bauters Jana contactgegevens: jannabauters@gmail.com

Desmet Tine         

Jonniaux Katrien   

 

  • Personeelsgeleding

Bourdeaud’huy Katrien

Lataer Shanti (voorzitter)

 

  • Lokale gemeenschap

De Temmerman Ignace

Verschueren Dieter