Maandkalender

MAANDKALENDER

Februari

1 en 2/2 kaas- en wijnavond

6/2 zwemmen onderbouw

11/2 verlofdag

13/2 zwemmen bovenbouw

20/2 zwemmen onderbouw

25/2 kleuterboemeldag

25/2 zorgoudercontact lager

26/2 toneel 3de graad

27/2 zwemmen bovenbouw

28/2 zorgoudercontact kleuter

maart

1/3 rapport krokus

4/3 tem 10/3 krokusvakantie

13/3 zwemmen onderbouw

20/3 pedagogische studiedag (vrijaf voor de leerlingen)

25/3 oudercontact 6de leerjaar

27/3 zwemmen bovenbouw

april

1/4 tem 5/4 bosklas 3de graad

2/4 2de leerjaar Groendorp

3/4 zwemmen onderbouw